Congress Programme

CONGRESS PROGRAMME

INTERNATIONAL NEW TENDENCIES CONGRESS IN OTTOMAN RESEARCHES

7-9  Ekim 2016 Saraybosna

AÇILIŞ (7 EKİM 2016/ Saat: 09.00-09.30)

 I. GÜN (07.10.2016)

I.OTURUM (AÇILIŞ OTURUMU)

SALON 1 (09.30-11.00) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Refik TURAN

09.30-09.45 Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR The Treatment of Ibn Arabi’s Mystical Philosophy Among the Otoman Learned (Ulema)
09.45-10.00 Prof. Dr. Yunus KOÇ Hersek’te İlk Dönem Osmanlı Yönetici Profili Üzerine Bazı Düşünceler
10.00-10.15 Prof. Dr. Anisoara POPA Romanian Contributions to the Historiography of the Ottoman Empire’s Relations with the Romanian Countries. V. A. Urechia
10.15-10.30 Prof. Dr. Yılmaz KURT Saraybosna’nın 1835- 1840 tarihli Tımar Ruznâmçe Defteri
10.30-10.45 Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL Evliya Çelebi’ye Göre Serhadler ve Serhadliler
10.45-11.00 DEĞERLENDİRME
10.00-11.00 Coffee Break

 

 II. OTURUM

SALON 1 (11.00-12.30) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ

11.00-11.15 Assoc. Prof. Mustafa M. ÖNTUĞ Tanzimat Dönemi Teftiş Uygulamaları Hakkında (1863-1864)
11.15-11.30 Asst. Prof. Zemzem YÜCETÜRK Ahmet Hilmi Kalaç’ın Eğitim ve Kültüre Verdiği Önem
11.30-11.45 Asst. Prof. Meriç GÜVEN Emsile Ve Kavâid Kitaplarına Göre Tanzimat Döneminde Osmanlı Nahvi “Söz Dizimi-Cümle Bilgisi”
11.45-12.00 Asst. Prof. Mustafa HAYTA İslam Boşanma Hukukunda Müt’atü’t-Talâk ve Takdirindeki Ölçüler
12.00-12.15 Asst. Prof. Ahmet ATALAY Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Tasfiyesi: Yeni Komşumuz Suriye (1876 – 1920)
12.15-12.30 DEĞERLENDİRME
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI/ LUNCH BREAK

 

 

III. OTURUM

SALON 1 (13.30-15.00) OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. İbrahim SOLAK

13.30-13.45 Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni Koruma Politikasını Terk Etmesi
13.45-14.00 Assoc. Prof. Hüseyin MUŞMAL-PhD Student Müjgan MUŞMAL Osmanlı’nın Son Döneminde Konya Vilayeti’nde Meteorolojik Afetler ve Etkileri
14.00-14.15 Assoc. Prof. Taner ASLAN  Levant Postalarında Evrak-ı Muzırra
14.15-14.30 Assoc. Prof. İsmail KIVRIM 18. Yüzyılda Saraybosna’da Bir Bakırcı Esnafının Mal Varlığı
14.30-14.45 Asst. Prof. Samettin BAŞOL Osmanlı Kale Araştırmalarında Mevcut Durum, Kaynaklar ve Yeni Yaklaşımlar
14.45-15.00 DEĞERLENDİRME
15.00-15.15 ARA
14.30-15.30 Coffee Break

 

 IV. OTURUM

SALON 1 (15.15-16.45) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

15.15-15.30 Prof. Dr. İbrahim SOLAK XVI. Yüzyıl Maraş Sancağı Yerleşim Yerlerinin İsim Almalarında Dulkadirli Aşiretlerinin Rolü
15.30-15.45 Assoc. Prof. Alpaslan DEMİR Karahisar-i Şarki’li Göçmenler ve İskân Tarihi Açısından Önemi
15.45-16.00 Asst. Prof. Hüseyin Baha ÖZTUNÇ Tuna Vilâyeti’nde İskân Edilen Muhacirler İle İlgili Nizamnâme ve Talimatnâmeler
16.00-16.15 Asst. Prof. Erdem ÇANAK Bulgaristan Türklerinin Ceyhan’a İskânı (1950-1951)
16.15-16.30 Research Assistant Samet ALIÇ Şehsuvaroğlu Ali Bey Döneminde Osmanlı Dulkadirli İlişkileri (1515-1522)
16.30-16.45 DEĞERLENDİRME
16.45-17.00 ARA

 

 

 V. OTURUM

SALON 1 (17.00-18.45) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yunus KOÇ

17.00-17.15 Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK Osmanlı Orta Asya İlişkileri: Osmanlı Devleti’nin Orta Asya’ya Bakışı
17.15-17.30 Prof. Dr. Ferudun ATA Amerika’nın Osmanlı Devleti’nde Petrol Arama Faaliyetleri
17.30-17.45 Dr. Salih KIŞ Osmanlı Elitlerinin 1911 Almanya Araştırma Gezisi
17.45-18.00 Dr. Sanobar SHADMANOVA-Turdibay SHADMANOV The Image of the Ottoman Empire in the Travel Sketches of Travelers from Central Asia (Late 19th – Early 20th Centuries)
18.00-18.15 Lecturer Paschalis ANDROUDIS New Archaeological and Historical Approaches in Ottoman Architectural Heritage of Thessaloniki (Selânik)
18.15-18.30 Research Assistant İhsan DOĞRU Elegy to the Balkans in the Arab Poetry: Fall of Edirne, Sister of Andalucia
18.30-18.45 DEĞERLENDİRME

 

II. GÜN (08.10.2016)

VI. OTURUM

SALON 1 (09.00-10.30) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yılmaz KURT

09.00-09.15 Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ Osmanlı Avarız Tahrirlerinin Güvenilirliği Üzerine
09.15-09.30 Prof. Dr. Doğan YÖRÜK Konya Kazasında Yerleşme ve Nüfus (1584-1642)
09.30-09.45 Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI Osmanlı Hamam Mimarisine Hoşgörünün Yansıması
09.45-10.00 Assoc. Prof. Bilal DEDEYEV Bilinmeyen Yönleriyle Mimar Acem Ali
10.00-10.15 Lecturer Oğuz Eren KARADÜZ A Mesnevi Submitted to Selim I (Selim the Stern): Dervish Şemseddin and His Work Named Deh-Murg and Its Analysing
10.15-10.30 DEĞERLENDİRME
10.00-11.00 Coffee Break

 

VII. OTURUM

SALON 1  (10.30-12.00) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Anisoara POPA

10.30-10.45 Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail’in Mektuplaşmalarında Dini Temalar
10.45-11.00 Prof. Dr. Osman KÖSE 19. Asra Girerken Balkanlarda Osmanlı Yönetimine Karşı Güç Mücadelesi
11.00-11.15 Prof. Dr. Redžep ŠKRİJELJ Britanya Savaş Kamplarında Esir Kalan Boşnak Osmanlı Gönüllüleri (1916-1923)
11.15-11.30 Ivan BALTA  “Bosniakhood” in the Austro-Hungarian politics in the late 19th and early 20th century
11.30.11.45 Lecturer Süleyman KÖKSAL As a Factor of Trying to Form Ottoman Perception in Politics of Making Ineffective and Assimilation of Bulgarian Turks in Bulgarian Communist Party Publications
11.45-12.00 DEĞERLENDİRME
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI/ LUNCH BREAK

 

VIII. OTURUM

SALON 1 (13.00-14.30) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR

13.00-13.15 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ Osmanlı Toplumunda Mahremiyet ve Mekan
13.15-13.30 Assoc. Prof. Cemal ÇETİN Osmanlı Toplumunda ‘Seyirci Etkisi’ Üzerine Bazı Gözlemler (1600-1750)
13.30-13.45 Assoc. Prof. Katerina DALAKOURA Women, Print Cultures and the “Public” in Ottoman Context (1845-1914)
13.45-14.00 Research Assistant Ahmet GÜLENÇ Osmanlı Devleti’nde Ailenin Niceliksel Yapısı: 1860-1870 Amid/Diyarbakır Örneği
14.00-14.15 Lecturer Sıdıka Şen GÜRBÜZ Ottoman Women During Second Constitutional Period
14.15-14.30 DEĞERLENDİRME
14.30-15.30 Coffee Break

 

IX. OTURUM

SALON 1 (14.45-16.15) OTURUM BAŞKANI: Assoc. Prof. Dr. Alparslan DEMİR

14.45-15.00 Assoc. Prof. Ayla EFE Şimdiyi Geçmişe Taşımak: Sözlü Tarihin Ortaya Çıkardığı Deneyimler
15.00-15.15 Assoc. Prof. Mehmet Emin ŞEN Teknolojik Bir Uygulama İle Osmanlıca Okumayı Geliştirme
15.15-15.30 Asst. Prof. Uğur KURTARAN XVIII. Yüzyıla Ait Bir Hudutname ve Sınır Tahdit Örneği: Karlofça Antlaşması’na Göre Belgrad Sınırlarının Belirlenmesi ve Tespit Edilen Yeni Sınırlar
15.30-15.45 Assoc. Prof. Çiğdem KARA Etnograf Lucy Garnett’in Harika Osmanlı Masalları
15.45-16.00 Research Assistant Ali Rıza SOYUCAK Banditry Movements As An Example For Effects Safety Problems Caused in Ottoman Empire in Central Anatolia (17th Century)
16.00-16.15 DEĞERLENDİRME
16.15-16.30 ARA

 

X. OTURUM

SALON 1 (16.30-18.00) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Osman KÖSE

16.30-16.45 Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK Sultan II. Abdülhamit’in Osmanlı Devleti’nin Banilerine İlgisi ve Ertuğrul Gazi’nin Söğüt Bölgesine Gelişi ile İlgili Bir Layiha
16.45-17.00 Dr. Anđelko VLAŠIĆ The Role of Forests in the Spread of Revolts And Banditry in Ottoman Slavonia in the 16th And 17th Centuries
17.00-17.15 Dr. Michal WASIUCIONEK Researching Ottoman Political Households: Where do We Go Now?
17.15-17.30 Prof. Dr. Yaşar SEMİZ-Lecturer Yusuf KODAZ Osmanlı Devleti’nde İlk Dış Borçlanma
17.30-17.45 Prof. Dr. Yaşar SEMİZ- Lecturer Güngör TOPLU Tanzimat’tan  Meşrutiyet’e  Türk  Tiyatrosu
17.45-18.00 DEĞERLENDİRME

 

 

III. GÜN (09.10.2016)

XI. OTURUM

SALON 1 (09.00-10.30) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

09.00-09.15 Prof. Dr. İzzet SAK Şer’iye Sicilleri Işığında Gayr-i Müslim Osmanlı Vatandaşları Arasında Suç Ve Suçlular: Konya Örneği (1700-1750)
09.15-09.30 Asst. Prof. Aydın EFE Mostarlı Devlet Memurları (Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre)
09.30-09.45 Asst. Prof. Kadir ACAR 1867 Tarihli Vilayet Usulüne Dair Mevzuat Mecmuası
09.45-10.00 Dr. Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ Târih-i Âlem ve Târih-i Umumî’de Yer Alan Eskiçağ Tarihi Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme
10.00-10.15 Asst. Prof. Selçuk PEKER Savaşçı Bir Osmanlı Şairinin Düşünce Dünyasında Deniz ve Denizcilik
10.15-10.30 DEĞERLENDİRME
10.00-11.00 Coffee Break

 

XII. OTURUM

SALON 1  (10.30-12.00) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK

10.30-10.45 Asst. Prof. Mustafa ARIKAN Esarette Bayram
10.45-11.00 Asst. Prof. Kürşat KURTULGAN Konya Merkeze Yerleştirilen Yugoslavya Muhacirleri
11.00-11.15 Assist. Prof. Dursun GÖK Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Kuva-yı Milliye İlişkileri
11.15-11.30 Dr. Döndü ÇAVDAR Hacı Mehmet Akif Bey And The Directorate Of Adminisration of Royal Furnishings
11.30.11.45 Lecturer Mustafa ZENGİNBAŞ From the History Formed by Idealism to Idealism Formed by Democracy: “Ottoman History” Publications of National Press at the end of the One-Party Period in the Republic of Turkey (January-May 1950)
11.45-12.00 Lecturer Hüseyin TORUN Ottoman History Researchs and Prof.Dr. Nejat Göyünç

 

KAPANIŞ OTURUMU

SALON 1 (12.00-12.30) OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Alaattin AKÖZ

12.00-12.05 Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ
12.05-12.10 Prof. Dr. Yılmaz KURT
12.10-12.15 Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI
12.15-12.20 Prof. Dr. Redžep ŠKRİJELJ
12.20.12.25 Prof. Dr. Yunus KOÇ
12.25-12.30 Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA

 

13.30               Saraybosna Şehir Gezisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizing Institutions

Selçuk University – TURKEY

Kahramanmaraş Sütçü İmam University-TURKEY

Kastamonu University-TURKEY

Artvin Çoruh University-TURKEY

Turkish Historical Society-TURKEY

 

 

The Honorary Committee

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN                                 Rector of Selcuk University, TURKEY

Prof. Dr. Durmuş DEVECİ                               Rector of Sütçüimam University, TURKEY

Prof. Dr. Seyit AYDIN                                       Rector of Kastamonu University, TURKEY

Prof. Dr. Refik TURAN                                     President of Turkish Historical Society(TTK), TURKEY

 

Organization Committee President

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ                                       Selçuk University, TURKEY

 

Organizing Committee

Prof. Dr. Anişoara POPA                                     University of Danubius, ROMANIA

Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ                                   Selçuk University, TURKEY

Prof. Dr.  Doğan YÖRÜK                                     Selçuk University, TURKEY

Prof. Dr. Yehoshua FRENKEL                            University of Haifa, Israel

Prof. Dr. Glenn W. MUSCHERT                         University of Miami, USA

Prof. Dr. Kayako HAYASHİ                                 Tokio University of Foreign Studies, JAPAN

Prof. Dr.  Ramazan ÇALIK                                   Mayor of Serik (Antalya), TURKEY

Assoc.Prof.  Elnur NESİROV                              Azerbaijan State Pedagogical University, AZERBAIJAN

Assoc.Prof.  Hossein KHOSHBATEN                Sarab University, IRAN

Assoc.Prof.  Thomas KOCH                                 Kindai University, Osaka, JAPAN

Dr. Hülya ÇELİK                                                   University of Vienna, AUSTRIA

 

 

Scientific Committee

Prof. Dr. Arzu TERZİ                                          İstanbul University, TURKEY

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR                                 Necmettin Erbakan University, TURKEY

Prof. Dr. Geza DAVİD                                        Eötvös Lorand University, HUNGARY

Prof. Dr. Han-Woo CHOİ                                  Korea University of International Studies, SOUTH KOREA

Prof. Dr. Heath W. LOWRY                              USA

Prof. Dr. İbrahim SOLAK                                  Sütçü İmam University, TURKEY

Prof. Dr. İzzet SAK                                              Selçuk University, TURKEY

Prof. Dr. Kadyrali KONKOBAYEV                  Karaganda State Technical University, KAZAKHSTAN

Prof. Dr. Linda T. DARLİNG                            University of Arizona, USA

Prof. Dr. Mammad ALİYEV                              Baku Slavic University, AZERBAIJAN

Prof. Dr. Markus KOLLER                                Ruhr University Bochum, GERMANY

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL                              Pamukkale University, TURKEY

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ                   Kastamonu University, TURKEY

Prof. Dr. Minna ROZEN                                     University of Haifa, ISRAEL

Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA                         Celal Bayar University, TURKEY

Prof. Dr. Nenad MOAČANİN                            University of Zagreb, CROATIA

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ                             Çankırı Karatekin University, TURKEY

Prof. Dr. Osman KÖSE                                       Police Academy, TURKEY

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK                 TİKA Koordinatörü, ÖZBEKİSTAN

Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ                                   Hacettepe University, TURKEY

Prof. Dr. Yehoshua FRENKEL                          Haifa University, ISRAEL

Assoc.Prof.  Alparslan DEMİR                          Gaziosman Paşa University, TURKEY

Assoc.Prof.  Hatice ORUÇ                                  Ankara University, TURKEY

Assoc.Prof.  Halil ÇETİN                                    Çanakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Assoc.Prof.  Hossein KHOSHBATEN              Sarab University, IRAN

Assoc.Prof.  Iurii AVERİANOV                         Russian Academy of Science, RUSSIA

Assoc.Prof.  Juiliette DUMAS                            Aix Marseille University, FRANCE

Assoc. Prof.  Katerina DALAKOURA               University of Crete, GREECE

Assoc.Prof.  Mübariz AĞALAROV                    Azerbaijan National Academy of Sciences, AZERBAIJAN

Assoc.Prof.  Namiq MUSALI                             Khazar University, AZERBAIJAN

Assoc.Prof.  Rositsa GRADEVA                        American University, BULGARIA

Assoc.Prof.  Vüsale MUSALI                             Baku State University, AZERBAIJAN

Assist. Prof. Aliye F. MATARACI                     International University of Sarajevo, BOSNIA-HERZEGOVINA

Assist. Prof. Silviana RACHİERU                    University of Bucharest, ROMANIA

Dr. Mathieu JESTİN                                           Institute Pierre Renouvin University Paris, FRANCE

Dr. Michal WASİUCİONEK                              New Europe College, ROMANIA

Dr. Muhammed JABRAYİLOV                        Azerbeijan National Academy of Sciences, AZERBAIJAN

Dr. Nedim ZAHİROVİÇ                                     Ruhr- University Bochum, GERMANY

Dr. Paschalis ANDROUDİS                              Aristotle University of Thessaloniki, GREECE

Dr. Tatjana PAİC-VUKİC                                 Academy of Arts and Sciences, CROATIA

 

Symposium Secreteriat

Assoc.Prof. Hüseyin MUŞMAL                          Selçuk University, TURKEY

Research Assist. Onur KABAK                           Selçuk University, TURKEY

Research Assist. Rıza ÖZBÖLÜK                       Selçuk University, TURKEY

 

Participants/Katılımcılar

Kadir  ACAR                                                        Dicle University, TURKEY

Alaattin AKÖZ                                                     Selçuk University, TURKEY

Samet ALIÇ                                                          Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TURKEY

Paschalis ANDROUDIS                                     Aristotle University of Thessaloniki, GREECE

Mustafa ARIKAN                                                Selçuk University, TURKEY

Taner ASLAN                                                       Aksaray University, TURKEY

Ferudun ATA                                                       Selçuk University, TURKEY

Ahmet ATALAY                                                  Artvin Çoruh University, TURKEY

İvan BALTA                                                         University of Osijek, CROATIA

Samettin BAŞOL                                                Gaziosmanpaşa University, TURKEY

Sedat BİNGÖL                                                    Anadolu University, TURKEY

Ramazan ÇALIK                                                 Mayor of Serik, TURKEY

Erdem ÇANAK                                                    Çukurova University, TURKEY

Döndü ÇAVDAR                                                 Selçuk University, TURKEY

Cemal ÇETİN                                                      Selçuk University,  TURKEY

Katerina DALAKOURA                                    University of Crete , GREECE

Bilal DEDEYEV                                                  Qafqaz University, AZERBAIJAN

Alpaslan DEMİR                                                Gaziosmanpaşa University, TURKEY

İhsan DOĞRU                                                     Selçuk University,  TURKEY

Ayla EFE                                                               Anadolu University, TURKEY

Aydın EFE                                                            Çankırı Karatekin University  , TURKEY

Dursun GÖK                                                        Selçuk University, TURKEY

Ahmet GÜLENÇ                                                 Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TURKEY

Osman GÜMÜŞÇÜ                                            Çankırı Karatekin University  , TURKEY

Tufan GÜNDÜZ                                                 Hacettepe University, TURKEY

Sıdıka Şen GÜRBÜZ                                          Anadolu University, TURKEY

Meriç GÜVEN                                                     Uşak University, TURKEY

Çiğdem KARA                                                     Anadolu University, TURKEY

Taha Niyazi KARACA                                        Bozok University, TURKEY

Oğuz Eren KARADÜZ                                       Selçuk University, TURKEY

Salih KIŞ                                                              Selçuk University, TURKEY

İsmail KIVRIM                                                   Gaziantep University, TURKEY

Süleyman KIZILTOPRAK                                TİKA, TURKEY

Yunus KOÇ                                                          Hacettepe University, TURKEY

Yusuf KODAZ                                                     Selçuk University, TURKEY

Süleyman KÖKSAL                                           Karadeniz Technical University, TURKEY

Osman KÖSE                                                     Polis Academy, TURKEY

Yılmaz KURT                                                     Ankara University, TURKEY

Uğur KURTARAN                                             Karamanoğlu Mehmetbey University, TURKEY

Kürşat KURTULGAN                                       Artvin Çoruh University, TURKEY

Bilal KUŞPINAR                                                Necmettin Erbakan University, TURKEY

Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ                               Selçuk University, TURKEY

Hüseyin MUŞMAL                                            Selçuk University, TURKEY

Müjgan MUŞMAL                                             Selçuk University, TURKEY

Mustafa M. ÖNTUĞ                                          Usak University, TURKEY

Mehmet ÖZKARCI                                            Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TURKEY

Hüseyin Baha ÖZTUNÇ                                   Gaziosmanpaşa University, TURKEY

Selçuk PEKER                                                    Necmettin Erbakan University, TURKEY

Anisoara POPA                                                  Danubius University, ROMANIA

İzzet SAK                                                             Selçuk University, TURKEY

Yaşar SEMİZ                                                       Selçuk University, TURKEY

Sanobar SHADMANOVA                                 Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,UZBEKISTAN

Turdibay SHADMANOV                                  Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, UZBEKISTAN

Redžep ŠKRIJELJ                                             Novi Pazar Devlet Üniversitesi, SERBIA

İbrahim SOLAK                                                 Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TURKEY

Ali Rıza SOYUCAK                                            Selçuk University, TURKEY

Mehmet Emin ŞEN                                            Akdeniz University                , TURKEY

Fahrettin TIZLAK                                              Akdeniz University                , TURKEY

Güngör TOPLU                                                  Selçuk University, TURKEY

Hüseyin TORUN                                                Necmettin Erbakan University, TURKEY

Refik TURAN                                                      President of Turkish Historical Society , TURKEY

Mehmet Ali ÜNAL                                             Pamukkale University, TURKEY

Anđelko VLAŠIĆ                                                Croatian Institute of History, CROATIA

Michal WASIUCIONEK                                    New Europe College, ROMANIA

Doğan YÖRÜK                                                    Selçuk University, TURKEY

Zemzem YÜCETÜRK                                        Artvin Çoruh University, TURKEY

Mustafa ZENGİNBAŞ                                       Selçuk University, TURKEY

 

 

ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Kongre Katılımcılarımız,

29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleşmesi gerekirken Türkiye’de yaşanan olağanüstü gelişmeler sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız Kongremiz 07-09 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Saygılarımızla..

Not: Tarih ve bilgi güncellemeleri için lütfen kongre sayfamızı inceleyiniz.

http://inocte.org/

Kongre Sekreteryası

 

IMPORTANT NOTICE

Dear Congress Participants,

Our congress we were obliged to delay because of extraordinary situation in Turkey while it should happen between August 29 -31, 2016, is going to be held on October 7-9, 2016.

Respectfully..

Note: Please see congress web page for the date and information updates.

http://inocte.org/

Congress Secretariat

Dear Colleagues,

We pride ourselves on inviting you to our congress themed “First International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 2016” at Sarajevo/Bosnia-Herzegovina on October 7-9, 2016.

The Ottoman Empire, covered a wide area about six century and included ethnic and religious diversity in its structure, was an important state in the world history with its culture and civilization and domestic and foreign policy. It has been taken attention scientists how Ottoman Empire, which turned into a great empire from a small principality on a wide area hosted the oldest civilizations, adjusted the internal and external changeable factors also this subject has been discussed in a lot of studies. In addition, because of establishing long-term dominance and leaving deep scars on the wide area from the Balkans to the Caucasus and from northern side of Black Sea to Arab World and African coast, there is need of more researches and new perspective to understand and explain the history of modern state established in this land.

The aim of this congress is to create a platform, discussing the latest Ottoman studies and share experiences and knowledge with the scientists Ottoman researches.

We are looking forward to honor us at Sarajevo/Bosnia-Herzegovina. We believe that the congress will be a better academic platform with your contribution.

Congress languages are Turkish and English.

Respectfully,

Prof. Dr. Alaattin Aköz

Congress Chairman